Kontakt

Zapytania ofertowe zwiazane z Go to Brand

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego

 

z dnia 09.11.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji przyjazdowych misji gospodarczych w latach 2017-2018 dla kontrahentów i dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą usług prozdrowotnych na rynku Rosji

Usługa jest planowana  w ramach dofinansowania Projektu III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Szczegóły zapytania; Zapytanie ofertowe , Zalacznik_1Zalacznik_2 , Zalacznik_3

 

z dnia 09.11.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji przyjazdowych misji gospodarczych w latach 2017-2018 dla kontrahentów i dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą usług prozdrowotnych na rynku ZEA

Usługa jest planowana  w ramach dofinansowania Projektu III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Szczegóły zapytania; Zapytanie ofertowe, Zalacznik_1 , Zalacznik_2, Zalacznik_3

 

 

Formularz

Prześlij formularz a skontaktujemy się
najszybciej jak to możliwe